จ.ราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2566

จ.ราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2566
.
วันที่ 2 มี.ค. 2566 ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มีนาคม 2566 ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ จากส่วนราชการ และสมาคม ชมรม ร่วมวางพานพุ่ม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป พร้อมมอบป้ายมาตรฐานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 29 ราย
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถทรงงานด้านต่างๆ หลายด้าน งานช่างเป็นงานด้านหนึ่งที่ทรงมีความสน พระราชหฤทัย มีความถนัด และทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทั้งด้านช่างไม้ ด้านช่างโลหะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ด้านเครื่องยนต์ เรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำ ชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบสเพื่อสอนวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชน และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
///////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar