จ.ราชบุรีประชุมติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากโรงงานรีไซเคิล

จ.ราชบุรีประชุมติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากโรงงานรีไซเคิล
.
วันที่ 29 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จ.ราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการเคลื่อนย้ายกากของเสียที่เกิดเพลิงไหม้ จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้พิจารณาบังคับใช้มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ด้านความก้าวหน้าการดำเนินการเคลื่อนย้ายกากของเสียที่ไม่ถูกเพลิงไหม้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ประกอบการ กรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งจังหวัดราชบุรี แจ้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้พิจารณาบังคับใช้มาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วย
.
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการจัดการของเสียที่ยังตกค้างภายในพื้นที่โครงการของบริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด แบ่งออกเป็นของเสียที่ถูกเพลิงไหม้ และของเสียที่ไม่ถูกเพลิงไหม้ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar