จ.ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนกันยายน

จ.ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญเดือนกันยายน
.
วันที่ 29 ก.ย. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนกันยายน และมอบนโยบายที่สำคัญ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
.
โดยการประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญหลายเรื่อง อาทิ การรายงานการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565  มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 1,453 เรื่อง ยุติแล้ว 1,416 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 เรื่อง ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน” ซึ่งปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายครัวเรือนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 4,284 ครัวเรือน และกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านเชิงสะพาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น รวมทั้งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ที่ยังเบิกจ่ายได้ไม่ตามเป้าหมาย
.
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบการจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง” วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ วัดศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี ซึ่งเปิดให้ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
/////////////////////////////////////

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar