ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565

ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565
.
เช้าวันที่ 28 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. ที่เสาธงหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งเมื่อ เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย 
.
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
.
พร้อมกันนี้จังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ใน เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงชาติของแต่ละหน่วยงาน

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
////////////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar