จ.ราชบุรีรับมอบหมวกนิรภัย สนับสนุนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

จ.ราชบุรีรับมอบหมวกนิรภัย สนับสนุนรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
.
วันที่ 27 ก.ย. 65 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 150 ใบ จากสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี ที่ได้ร่วมกับบริษัทประกันภัย และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดราชบุรี เพื่อมอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกคน รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
.
ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดราชบุรี และเป็นไปตามที่รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564-2570 พร้อมได้ร่วมบันทึกข้อตกลงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวม 69 หน่วยงาน ในจังหวัดราชบุรี เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เหลือน้อยที่สุด และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียซ้ำขึ้นอีก

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
/////////////////////////////////////////////
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :