จ.ราชบุรี เตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานขึงเป็น “สวนรถไฟจังหวัดราชบุรี” สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์      

จ.ราชบุรี เตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสะพานขึงเป็น “สวนรถไฟจังหวัดราชบุรี” สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์            
.
วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานสืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ “สวนรถไฟจังหวัดราชบุรี” ซึ่งคณะทำงานนี้ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน โดยมีนายมานิต นพอมรบดี กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาฯ
.
ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีพื้นที่ดำเนินการส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี และพื้นที่ข้างเคียงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำข้อมูลองค์ประกอบของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่นำมาทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบขั้นต้น และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัตราชบุรี และลงพื้นที่บริเวณคลองฝรั่ง หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบูรณาการงานในพื้นที่สรุปแนวคิด และวิธีการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต่อไป
.
สำหรับการประชุมในวันนี้คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการพัฒนา การจัดสรรพื้นที่กิจกรรม และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ “สวนรถไฟจังหวัดราชบุรี” โดยมีแนวคิดการวางผังพื้นที่ริมคลอง เพิ่มกิจกรรมด้วย  ศาลาริมน้ำ ที่นั่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลานนันทนาการ  ห้องน้ำหรือลานกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่  คือบริเวณติดถนน และพื้นที่ลานกว้างหรือลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน แนวทางเดินริมคลองสามารถทำเป็นทางวิ่ง หรือทางจักรยานที่เชื่อมกับสวนข้างเคียง มีการจัดโซนสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้าอยู่ใกล้สถานี และเน้นพื้นที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นโซนรวมกันอยู่ในฝั่งตรงข้ามที่มีพื้นที่ว่างเข้าถึงง่าย และเน้นกิจกรรมที่มีความ Active อยู่ฝั่งตรงข้าม สามารถมีวิวด้านหลังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ และใช้ร่มเงาจากรางรถไฟในการทำกิจกรรมที่หลากหลายให้กับประชาชน
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar