ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่จังหวัดราชบุรี

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่จังหวัดราชบุรี
.
วันที่ 20 ก.ย. 2565 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตน ตามโครงการ “ประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย
โดยจุดแรกเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน นายพงษ์ศักดิ์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี ในพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ อาการปัจจุบัน มีอาการแขน ขาซีกขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ ต้องใช้รถเข็น เป็นผู้ทุพพลภาพ วันที่ 2 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับเงินรายเดือน 5,065.50.-บาท ได้รับค่าพาหนะรายเดือนๆละ 500.-บาท ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล และเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพรวมเป็นเงิน 407,883 บาท
.
จากนั้นเดินทางไปยังบ้านนายสงวน จุ่นเจิม อายุ 74 ปี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 เส้นเลือดในสมองแตก นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดได้แต่ไม่ชัดเจน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ รายเดือน 2,400.-บาท ได้รับค่าพาหนะรายเดือนๆละ 500.-บาท ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล และเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพรวมเป็นเงิน 535,464 บาท
.
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในจังหวัดราชบุรี 2 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้ดูแลตามสิทธิประโยชน์เป็นอย่างดี โดยขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านเชื่อมั่นใจและสบายใจในหลักประกันสังคม และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านเข้าสู่หลักประกันสังคม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือเจ็บป่วยชราภาพ ยังมีหลักประกันที่คอยดูแลทุกท่านได้

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
///////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :