จ.ราชบุรีประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมสั่งเฝ้าระวังการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่

จ.ราชบุรีประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมสั่งเฝ้าระวังการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
.
วันที่ 14 ก.ย. 2565 นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ) เพื่อเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานผลการการดำเนินงาน 
.
โดยข้อมูลจากสำนักงาน ปปส.ภาค7 สถานการณ์ยาเสพติดห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพื้นที่ภาค 7 ยังคงเป็นพื้นที่พักยาชั่วคราวหรือพักคอย เพื่อลำเลียงไปสู่พื้นที่อื่น โดยเฉพาะเป็นเส้นทางลำเลียงผ่านของยาเสพติดลงสู่ภาคใต้ และเป็นพื้นที่พักยาหรือเก็บยาเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ โดยจะนัดรับตามจุดนัดหมายและชำระเงินโดยการโอน 
.
การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญส่วนใหญ่เป็นยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และยาอี พร้อมให้เฝ้าระวังการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่ จ.ราชบุรี หลังพบว่ามีการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดเพิ่มขึ้น ส่วนผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ย. 2565 พบว่าจังหวัดราชบุรีมีจำนวนผู้เสพ และผู้ค้า เป็นอันดับ 1 ของภาค 7 
.
ส่วนผลการจับกุมรายสำคัญเกี่ยวกับยาเสพติดที่ สภ.เขาดิน อ.โพธาราม ของกลางยาบ้า  จำนวน 46,750  เม็ด และที่ สภ.โพธาราม จับยาบ้า จำนวน 12,000  เม็ด
.
ทั้งนี้ในที่ประชุม นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งการป้องกัน, การปราบปราม, การบำบัดรักษา ปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมและโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบหากพบปัญหา อุปสรรคอย่างไรให้หารือในที่ประชุม.

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

//////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :