จ.ราชบุรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

จ.ราชบุรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
.
วันที่ 12 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดราชบุรี โดยมีนายภิรมย์ สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 
.
โดยมีความคืบหน้า ในการแก้ปัญหารีสอร์ทสร้างกำแพงรุกล้ำทางสาธารณะ ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้งเข้าไปตรวจสอบและรังวัดแนวเขตแล้ว และมีความคืบหน้าการแก้ไขการติดตั้งแท่งกราวด์สายดิน ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดรีไซค์กลิ้ง และติดตั้งไฟสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านชัฏปาหวาย ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้รายงานว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งแท่งกราวด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
.
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 113 หน่วยงานคะแนนภาพรวม 76.43 ได้ระดับ B หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จำนวน 34 หน่วยงาน หน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 79 หน่วยงาน
.
ด้านโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ได้ดำเนินการลงพื้นที่สังเกตการณ์รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน 23 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท โดยได้ให้ข้อสังเกต ข้อแนะนำแก่หน่วยงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและป้องกันมีให้เกิดการทุจริต

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :