จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
วันที่ 10 ก.ย. 2565 ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา)  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรมาสน์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล โดยพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน อุภินนมัตถจรกถา
.
สำหรับบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" ดังกล่าว มีใจความโดยสรุปว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือ ประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ "ศีล" คือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อย, "ปัญญา" คือ ความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล, และ "สุตะ" คือ การศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้มีเนื้อหาสาระกล่าวถึงพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.
ทั้งนี้การเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” ทุกวัดในจังหวัดราชบุรีกำหนดแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปีและเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีด้วย

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
//////////////////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar