จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอโพธาราม 
.
วันที่ 9 ก.ย. 2565 ที่ศาลาวัดศรีมฤคทายวัน  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายอังกรู ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอาสาสมัคร พอ.สว. และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นต่อเนื่อง หมุนเวียนไปทุกอำเภอ เพื่อดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยเฉพาะที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร 
.
ภายในพิธีนายอังกรู ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำกล่าวถวายราชสดุดีฯ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงาน เสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชน และทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ทั่วทุกภูมิภาค ที่ดูแลรักษาประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และเข้าถึงการแพทย์การสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีส่วนราชการ คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธี
.
สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.ในครั้งนี้ ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และให้ความรู้และฝึกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง โดยมีพระสงฆ์ ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมารับบริการ ส่วนใหญ่ป่วยด้วยกลุ่มโรคทั่วไป เช่น ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อ โรคฟัน และโรคในช่องปาก พร้อมกันนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปยังบ้านผู้ป่วยที่สูงอายุ และนอนติดเตียง เพื่อตรวจอาการเบื้องต้น พูดคุยให้กำลังใจ และมอบยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพด้วย 

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
/////////////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar