จ.ราชบุรีประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ดินทำกิน คทช.จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรีประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่ดินทำกิน คทช.จังหวัดราชบุรี
.
วันที่ 8 ก.ย. 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดราชบุรี หรือ คทช.จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ที่ประกอบด้วยคณะทำงานด้านจัดหาที่ดิน คณะทำงานด้านจัดที่ดิน และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
.
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเห็นชอบพื้นที่เป้าหมาย ที่ดินทำกินในพื้นที่ "ที่ดินสาธารณประโยชน์"หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา เพื่อเห็นชอบให้ไปจัดการประชุมประชาคมใหม่ 
.
และพิจารณาถอนพื้นที่เป้าหมาย แปลงหมายเลข 327 มีเนื้อที่ ประมาณ 151 ไร่ ในตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา และแปลงหมายเลข 1/258 เนื้อที่ 79 ไร่ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง ที่นำมาดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เพื่อถอนพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งสองแปลงดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ของ คทช.จังหวัดราชบุรี

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
////////////////////////////////////////


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar