ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบายกระจายน้ำบ้านแก่งประลอม สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-036 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf07102564.pdf |


คะแนนโหวต :