สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลไร่รถ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf28092564_0001.pdf |


คะแนนโหวต :