การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ "พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค)" จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf23092565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar