สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf15102564.pdf |


คะแนนโหวต :