สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในลุ่มแม่น้ำโขง(Regional Artemisinin Initiative 3 Elimination : RAI3E)ปีที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf14032566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar