ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตราเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3- 18 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่ต้องใช้
1.รูปถ่าย
2.วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6
3. ทะเบียนบ้าน
4.บัตรประชาชน
5.ใบขับขี่รถยนต์ (ได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่)

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://[email protected] และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันก 126 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โทร.032-919575-6 ต่อ 200 ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขยายเวลารับสมัครขับรถยนต์ 3 ต.ค.65 (ล่า.pdf |


คะแนนโหวต :